Bodythought approach to Alexander Tecnique

הגישה שלנו לטכניקת אלכסנדר

סטודיו גוף במחשבה הינו סטודיו חדשני לטכניקת אלכסנדר. בו רוכשים כלים  למודעות, לשליטה גופנית, ומשמעת עצמית.


את הכלים האלה רוכשים בתוכנית אינטגרלית המותאמת אישית לכל אחד, המבוססת על עקרונות טכניקת אלכסנדר וידע מתורות כגון צ'י-קונג, יוגה, מדיטציה, וכדו'. 


גישת גוף במחשבה הינה  מעשית, פשוטה, וקלה לתרגול.
בעזרת תרגול קבוע, ישתפר התפקוד היומיומי, של ההוויה, היציבות והאיזון, הקואורדינציה, חופש התנועה, והשקט הנפשי.

Galit Face photo