F.M Alexander

פ.מ אלכסנדר

האיש ופועלו

1869 – 1955

על רקע השיטות הרבות מספור לפיתוח עצמי, צמיחה אישית וטיפוח גופני, טכניקת אלכסנדר מתייחדת בהתמקדות שלה בתודעה ככלי לשינוי דפוסי תנועה ושימוש נכון בגוף האנושי. לשימוש ב'אני' – "The Self", הבא לידי ביטוי בסדרת הרגלים נפשיים או גופניים, יש השפעה קריטית על בריאותו הכללית של האדם ועל התפקוד שלו. שימוש לא נכון ב'אני', כפי שהבחין פ.מ. אלכסנדר לפני יותר ממאה שנים, מאפיין את החברה ה"מודרנית" שלנו. טכניקת אלכסנדר שואפת לחולל שינוי המבוסס על שימוש נכון ב'אני', והיא מציעה לכל אדם מצב טבעי של בריאות טובה לצד מיומנות וביטחון גופני בכל היבטי החיים. ניצול לרעה של ה'אני', טען אלכסנדר, יוצר סדרת ליקויים ברמה הגופנית/תודעתית ופוגם בתפקוד הכולל. טכניקת אלכסנדר יכולה למנוע את כל השיבושים האלה לאורך זמן.
 
"לכל מי שמקבל את העקרונות האלה ומבין מדוע כדאי לו להיצמד אליהם תוך כדי עבודה ויישום הטכניקה, אני אומר: קדימה, אך זכור שהזמן הוא לב לבו של החוזה."
                                                                                                                  פ.מ. אלכסנדר, השימוש ב'אני'
 
פרדריק מתיאס אלכסנדר (1869-1955), שחקן שהתמחה בדקלום מחזות שייקספיריים, גילה יום אחד שאינו מצליח להפיק שום קול. לאחר שסבל תקופה ממושכת מבעיות בגרון ובמיתרי הקול, ולא מצא להן מענה בשיטות הרפואיות השונות שניסה, יצא אלכסנדר למסע חקר אישי.
 
"'התוכל לומר לי, אם כן,' שאלתי אותו, 'מה עשיתי כדי לייצר את הבעיה?' הוא הודה בכנות שאינו מסוגל לענות לי. 'יפה וטוב,' השבתי. 'אם כך, עלי לנסות ולגלות זאת בעצמי."
                                                                                                                 פ.מ. אלכסנדר, השימוש ב'אני'
 
בקרה ראשונית
 
המחקר של אלכסנדר הניב תוצאות: עד מהרה גילה, שבכל פעם שהוא מנסה לדקלם הוא מושך את ראשו לאחור, וכך מכווץ את קומתו. בשנים לאחר מכן התברר לו, שתגלית זו היא הביטוי המרכזי של מה שהוא כינה "למטה" – ברמה הגופנית והנפשית. בתהליך ההתגברות על ה"למטה" גילה אלכסנדר את ה"למעלה" – מנגנון נוגד-כבידה שקיים אצל כולנו מרגע הלידה, המבוסס על המיקום היחסי של הראש, הצוואר והגו, ומאפשר שינוי בסיסי ומעבר מ"למטה" ל"למעלה". תובנה זו היתה התגלית הראשונה והמהותית ביותר של אלכסנדר: הבקרה הראשונית על כל מנגנוני הגוף האנושי.
 
"למעלה" – ומה עם כוח הכבידה?
                       
"הלמעלה" מאפשר תנועה חופשית והרמונית וקלות של ההוויה. מכיוון שמדובר במנגנון נוגד-כבידה, הוא משנה באופן משמעותי את תפקוד הגוף בכל רגע ורגע, ומבטל בקלילות את הכניעה שלנו לכוח הכבידה ולתחושת הכובד האופיינית כל-כך למין האנושי בימינו. בתור יצורים מודעים, כולנו ירשנו את חופש הבחירה: "למעלה" או "למטה".
 
חיים שלמים של לימוד
 
לאחר שהתגבר על הבעיות שלו בעזרת הטכניקה שגילה, המשיך פ.מ. אלכסנדר את המחקר שלו באנשים בני כל הגילים, לרבות כאלה שסבלו מקשיים, ליקויים ומחלות מסוגים שונים, שחלקם סווגו כנפשיים ואחרים כתודעתיים. התוצאות העידו מעבר לכל ספק שטכניקת אלכסנדר יכולה להניב בריאות מצוינת ורווחה אישית, ואף לטפח תנועה נינוחה וקלות גופנית ונפשית. מאותו רגע, הקדיש אלכסנדר את כל חייו להקניית הטכניקה לתלמידיו ולדור המורים הבא.