ttp_1  ttp_2

התכנית להכשרת מורים

 

הסטודיו מציע תוכנית חדשנית ומקיפה, המתמקדת בפיתוח המיומנויות של טכניקת אלכסנדר בשילוב יישומים ספציפיים.

משך התוכנית 5 שנים, הכוללת בתוכה:

שנת מבוא, 3 שנים בית ספר להכשרת מורים, שנת התמחות.

 

העקרונות המרכזיים הנלמדים במסגרת ההכשרה:

 • התבוננות ומודעות לשימוש ב'אני': ההבדל בין שימוש וניצול לרעה
 • היחסים בין ראש, צוואר וגו: בקרה ראשונית
 • לימוד והכוונה של הכוח נוגד הכבידה: למצוא את ה"למעלה"
 • עשייה לעומת הוויה: העכבה כמושג חיובי -"אי-עשייה היא הוויה"
 • קואורדינציה ויחסיות נכונה בין חלקי השלד
 • תנועה זורמת: פנים >>> חוץ
 • גמישות: איך למתוח את התודעה – כוחה של התודעה על החומר
 • נשימה מודעת
 • התמרכזות: תחנת הכוח של הגוף כמרכז פתוח
 • ריכוז: פוקוס פתוח
 • סיבולת
 • יציבות: פעולה יציבה
 • ויזואליזציה: לראות כדי להאמין
 • תנועות פרקטאליות: תרגול מתקדם.