Qi_Kong_1  Qi_Kong_2

טכניקת אלכסנדר בשילוב עם צ'י קונג

"דרך האנרגיה" הסינית

 

בסטודיו "גוף במחשבה" אנו נעזרים בצ'י קונג – שיטה סינית לעבודה אנרגטית – ובפרט בתרגיל הנקרא "צאן צואן", כלומר "עמידת עץ". 

שיטה זו של תרגול באי-עשייה מאפשרת לתלמיד לחוות מימדים חדשים ולגלות שהשקט הוא מקור התנועה. 

המטרה היא לעורר את הזרימה הפנימית של האנרגיה, כך שתעבור ביעילות בכל הגוף ותטהר את כל רשת ערוצי הצ'י, הלא הם המרידיאנים. 

צורות מסוימות של צ'י קונג מתמקדות באופן בלעדי בתודעה, ביציבה, בנשימה או בתנועה. הצאן צואן ממזג את כל ארבעת היסודות האלה. 

בסטודיו אנו נעזרים בתרגילים אלה כדי לגלות את היכולת שלנו להפוך אנרגיה לכוח פנימי.

 

 

 

"אי-עשייה היא העשייה האמיתית.
מאה מעשים אינם שקולים כנגד רגע אחד של שתיקה.
מאה תרגילים אינם שקולים כנגד רגע אחד של עמידה שקטה."

"מעשה קטן טוב ממעשה גדול.
אי-עשייה טובה ממעשה קטן."

                                                                        ואנג קסיאנג ז'אי